วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

หน่วยของสิ่งมีชีวิต

เซลล์ ( Cell )  หมายถึง  หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น