วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เซลล์ (cell)


เป็นโครงสร้างและหน่วยทำงานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด ในบางครั้งอาจเรียกว่า หน่วยที่เป็นองค์ประกอบของชีวิต ("building blocks of life")

สิ่งมีชีวิตบางชนิด เช่น แบคทีเรีย ประกอบด้วยเซลล์เพียง 3 เซลล์ (unicellular)

แต่สัตว์หลายชนิด เช่น มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์(multicellular)มนุษย์มี
ีเซลล์อยู่ประมาณ10000ล้านล้านหรือ1014เซลล์)ทฤษฎีเซลล์ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรก

ในปีพ.ศ. 2382(ค.ศ. 1839) โดยแมตเทียส จาคอบ ชไลเดน (Matthias Jakob Schlemiel)และ ทีโอดอร์ ชวานน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น